Shree Saraswati

Исполнитель: SWAHA
Прослушано800раз
Добавить в плейлист
Скачано176раз
7:18
0:00


Shree Saraswati Namostute
Om Aim Saraswatiey Namaha
Saraswati Om Jaya Saraswati Om

Похожие мантры

0:00
Shaantih Prayer
SWAHA
Om saha na bhavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavahai
tejasvi navidhi tamastu
ma vidvisavahai
om shanti shanti shanti hi
0:00
Om Namah Shivaaya
SWAHA
Om Namah Shivaaya
Om Namah Hari Hari
Пока нет комментариев
оставить свой отзыв
Смотреть клип Читать текст песни Смотреть ноты
378
читай / пиши
комментарии
добавить в плейлист
все мантры