Hanuman Chalisa

Исполнитель: Shanti People
Прослушано773раза
Добавить в плейлист
Скачано116раз
7:00
0:00


Shree Guru charana saroja raja nija manu mukuru sudhari
Baranaun Raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari
Buddhi heena tanu jaanike sumiraun pawana kumaara
Bala budhi vidyaa dehu mohin harahu kalesa bikaara


Jaya Hanumaan gyaana guna saagara,
Jaya Kapeesha tihun loka ujaagara
 
Raama doota atulita bala dhaamaa,
Anjani putra Pawanasuta naamaa
 
Mahaabeera bikrama bajarangee,
Kumati niwaara sumati ke sangee
 
Kanchana barana biraaja subesaa,
Kaanana kundala kunchita kesaa
 
Haata bajra aura dwajaa biraajai,
Kaandhe moonja janeu saajai
 
Shankara suwana Kesaree nandana,
Teja prataapa mahaa jaga bandana
 
Bidyaawaana gunee ati chaatura,
Raama kaaja karibe ko aatura
 
Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa,
Raama Lakhana Seetaa mana basiyaa
 
Sookshma roopa dhari Siyahin dikhaawaa,
Bikata roopa dhari Lankaa jaraawaa
 
Bheema roopa dhari asura sanghaare,
Raamachandra ke kaaja sanvaare
 
Laaya sajeevana Lakhana jiyaaye,
Shree Raghubeera harashi ura laaye
 
Raghupati keenhee bahuta baraaee,
tuma mama priya Bharatahi sama bhaaee
 
Sahasa badana tumharo jasa gaawain,
asa kahi Shreepati kanta lagaawain
 
Sanakaadika Brahmaadi muneesaa,
Naarada Saarada sahita Aheesaa
 
Yama Kubera digapaala jahaante,
kabi kobida kahi sake kahaante
 
Tuma upakaara Sugreevahin keenhaa,
Raama milaaya raaja pada deenhaa
 
Tumharo mantra Bibheeshana maanaa,
Lankeshwara bhaye saba jaga jaanaa
 
Yuga sahasra yojana para bhaanu,
leelyo taahi madhura phala jaanu
 
Prabhu mudrikaa meli mukha maaheen,
jaladhi laanghi gaye acharaja naaheen
 
Durgama kaaja jagata ke jete,sugama anugraha tumhare tete
 
Raama duaare tuma rakhawaare,
hota na aagyaa binu paisaare                   
 
Saba sukha lahai tumhaaree sharanaa,
tuma rakshaka kaahu ko dara naa
 
Aapana teja samhaaro aapai,
teenon loka haanka ten kaanpai
 
Bhoota pisaacha nikata nahin aawai,
Mahaabeera jaba naama sunaawai
 
Naasai roga hare saba peeraa,
japata nirantara Hanumata beeraa
 
Sankata ten Hanumaana churaawai,
mana krama bachana dhyaana jo laawai
 
Saba para Raama tapaswee raajaa,
tina ke kaaja sakala tuma saajaa
 
Aura manorata jo koee laawai,
soee amita jeewana phala paawai
 
Chaaron juga parataapa tumhaaraa,
hai parasidha jagata ujiyaaraa
 
Saadhu santa ke tuma rakhawaare,
asura nikandana Raama dulaare
 
Ashta siddhi nau nidhi ke daataa,
asa bara deena Jaanakee Maataa
 
Raama rasaayana tumhare paasaa,
sadaa raho Raghupati ke daasaa
 
Tumhare bhajana Raama ko paawai,
janama janama ke dukha bisaraawai
 
Anta kaala Raghubara pura jaaee,
jahaan janama Hari bhakta kahaaee
 
Aura devataa chitta na dharaee,
Hanumata se-ee sarva sukha karaee
 
Sankata katai mite saba peeraa,
jo sumire Hanumata bala beeraa
 
Jai jai jai Hanumaana Gosaaee,
kripaa karahu gurudeva kee naaee
 
Jo sata baara paata kara koee,
chootahi bandi mahaa sukha hoee
 
Jo yaha parai Hanumaana chaaleesaa,
hoya siddhi saakhee Gaureesaa
 
Tulasee Daasa sadaa Hari cheraa,
keejai naata hridaya mahaan deraa
 
Jaya Hanumaan gyaana guna saagara,
Jaya Kapeesha tihun loka ujaagara
 
Raama doota atulita bala dhaamaa,
Anjani putra Pawanasuta naamaa
 
Mahaabeera bikrama bajarangee,
Kumati niwaara sumati ke sangee
 
Kanchana barana biraaja subesaa,
Kaanana kundala kunchita kesaa
 
Haata bajra aura dwajaa biraajai,
Kaandhe moonja janeu saajai
 
Shankara suwana Kesaree nandana,
Teja prataapa mahaa jaga bandana
 
Bidyaawaana gunee ati chaatura,
Raama kaaja karibe ko aatura
 
Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa,
Raama Lakhana Seetaa mana basiyaa
 
Sookshma roopa dhari Siyahin dikhaawaa,
Bikata roopa dhari Lankaa jaraawaa
 
Bheema roopa dhari asura sanghaare,
Raamachandra ke kaaja sanvaare
 
Laaya sajeevana Lakhana jiyaaye,
Shree Raghubeera harashi ura laaye
 
Raghupati keenhee bahuta baraaee,
tuma mama priya Bharatahi sama bhaaee
 
Sahasa badana tumharo jasa gaawain,
asa kahi Shreepati kanta lagaawain
 
Sanakaadika Brahmaadi muneesaa,
Naarada Saarada sahita Aheesaa
 
Yama Kubera digapaala jahaante,
kabi kobida kahi sake kahaante
 
Tuma upakaara Sugreevahin keenhaa,
Raama milaaya raaja pada deenhaa
 
Tumharo mantra Bibheeshana maanaa,
Lankeshwara bhaye saba jaga jaanaa
 
Yuga sahasra yojana para bhaanu,
leelyo taahi madhura phala jaanu
 
Prabhu mudrikaa meli mukha maaheen,
jaladhi laanghi gaye acharaja naaheen
 
Durgama kaaja jagata ke jete,
sugama anugraha tumhare tete             
 
Raama duaare tuma rakhawaare,
hota na aagyaa binu paisaare
 
Saba sukha lahai tumhaaree sharanaa,
tuma rakshaka kaahu ko dara naa
 
Aapana teja samhaaro aapai,
teenon loka haanka ten kaanpai
 
Bhoota pisaacha nikata nahin aawai,
Mahaabeera jaba naama sunaawai
 
Naasai roga hare saba peeraa,
japata nirantara Hanumata beeraa
 
Sankata ten Hanumaana churaawai,
mana krama bachana dhyaana jo laawai
 
Saba para Raama tapaswee raajaa,
tina ke kaaja sakala tuma saajaa
 
Aura manorata jo koee laawai,
soee amita jeewana phala paawai
 
Chaaron juga parataapa tumhaaraa,
hai parasidha jagata ujiyaaraa
 
Saadhu santa ke tuma rakhawaare,
asura nikandana Raama dulaare
 
Ashta siddhi nau nidhi ke daataa,
asa bara deena Jaanakee Maataa
 
Raama rasaayana tumhare paasaa,
sadaa raho Raghupati ke daasaa
 
Tumhare bhajana Raama ko paawai,
janama janama ke dukha bisaraawai
 
Anta kaala Raghubara pura jaaee,
jahaan janama Hari bhakta kahaaee
 
Aura devataa chitta na dharaee,
Hanumata se-ee sarva sukha karaee
 
Sankata katai mite saba peeraa,
jo sumire Hanumata bala beeraa
 
Jai jai jai Hanumaana Gosaaee,
kripaa karahu gurudeva kee naaee
 
Jo sata baara paata kara koee,
chootahi bandi mahaa sukha hoee
 
Jo yaha parai Hanumaana chaaleesaa,
hoya siddhi saakhee Gaureesaa
 
Tulasee Daasa sadaa Hari cheraa,
keejai naata hridaya mahaan deraa


Согласно преданию, любой, кто воспевает эту поэму сто раз в день ежедневно, освободится от цикла перерождений и будет достоин войти в вечную обитель Рамы.

В моём сердце — Хануман! Как перед своим Гуру, я склоняюсь у его лотосных стоп. Он непревзойдённый преданный Шри Рамы, увеличивающий Его славу. Хануман одаривает всех преданных Рамы самыми удивительными дарами!
Сознавая своё невежество, я прошу тебя, о Хануман, сын Ветра, даруй мне силу, мудрость и знание, отврати от меня все мои беды и несчастия. Я прошу защитить меня от влияния века Кали!

Победа тебе, о Хануман, океан мудрости и добродетели, победа тебе, повелитель обезьян, прославленный во всех трёх мирах.
О посланник Рамы, обладатель неизмеримой силы, ты известен как сын Анджаны и Паваны.
Могущественный и сильный, как молния, о Махавира, друг мудрости, ты рассеиваешь тьму невежества
О Хануман, чьё лицо имеет необыкновенный золотистый оттенок, как прекрасны твои вьющиеся волосы и серьги.
В руках ты держишь молнию и флаг, а плечи твои украшает священный шнур из травы Мунья.
О воплощение Шанкары и сын Кешари, твоя слава распространяется по всем трём мирам.
О господин всего знания, исполненный добродетели, ты всегда готов служить Раме.
В твоём сердце пребывают Рама, Лакшмана и Сита, и ты вечно погружён в воспевание святых имён Господа.
Ты являешь свою благостную форму матери Сите и принимаешь демонический облик, сжигая город Ланку.
Выполняя миссию, предначертанную Рамой, ты принял гигантские размеры и убил множество демонов.
Ты оживил Лакшману, принеся ему траву Сандживани, и Рама радостно обнял тебя, сказав, что ты не менее дорог ему, чем его брат Бхарата.
Рама, супруг богини процветания, обнял тебя, говоря, что сам Шешанага воспевает твою славу.
Не только Шеша, но и Санака, Брахма и другие боги, включая Нараду и Шараду, непрестанно прославляют тебя.
Что уж говорить о поэтах и провидцах, если даже Яма, Кувера и Дикапалы не могут найти слов, чтобы описать твою славу.
С благословения Рамы ты помог Сугриве вернуть свой престол.
Благодаря тебе Вибхишана стал царём Ланки и прославился на весь мир.
Ты проглотил далёкое Солнце, как сладкий фрукт.
С кольцом Рамы в зубах ты покорил великий Океан. 
По твоей милости преданный может с лёгкостью преодолеть все препятствия и трудности.
О оруженосец Рамы, любой может войти в царство Господа, если ты попросишь Его об этом.
Любой, кто прибегнет к тебе за помощью, может наслаждаться счастьем, твоя защита спасает преданных от всякого страха.
Когда ты издаёшь свой крик, все три мира трепещут.
О Махавира, демоны не властны над преданными, воспевающими твоё святое имя.
Постоянно воспевая твои имена, о Хануман, преданный избавляется от всех болезней и страданий.
Хануман освобождает от страданий преданных, постоянно медитирующих на него в своём сердце.
Рамачандра, благородный правитель, — Господь всего творения, — и ты выполняешь его указания.
Любой, кто приходит к тебе за исполнением желаний, достигает всего, о чём просит.
Твоя слава распространяется в течение всех четырёх эпох, а твоё сияние простирается по всей Вселенной.
Рама очень любит тебя, о Махавира, гроза демонов и защитник преданных.
По благословению матери Ситы ты можешь даровать любому восемь сиддх и девять нидх.
Ты наполнен нектаром преданного служения и всегда готов оказать услугу Рагупати.
Любой может достичь царства Рамы, просто повторяя твоё святое имя.
После смерти твой преданный достигает обители Господа, а если снова рождается на Земле, то становится преданным Рамы.
Другие полубоги не заботятся о тех, кто поклоняется им, но твои преданные наслаждаются всеми благами.
О могучий Хануман, уничтожь все проблемы и страдания тех, кто предан тебе.
Победа тебе, о Хануман, прошу тебя, будь моим духовным учителем.
Любой, кто воспоёт эту молитву 100 раз, освободится от оков материального мира и достигнет духовного царства.
Тот же, кто прочтёт её 40 раз, избавится от всех материальных трудностей. Тулсидас — вечный преданный Хари.
О Хануман, прошу тебя, всегда пребывай в моём сердце.
О Хануман, сын Паваны, спаситель, воплощение всех благословений, пребывай в моём сердце вместе с Рамой, Ситой и Лакшманой.

Похожие мантры

0:00
Maha Ganapati Mool Mantra
Shanti People
OoooommmOm shreem hreem kleem glowm
Gum ganapathaye
Vara varada sarvajanamay
Vashamanaya swahaOm Gam Ganapataey Namaha
0:00
Narasimha Maha Mantra
Shanti People
Ом Намо Бхагаватэ Нарасимхая

Ugram Viram Maha-vishnum ' Jvalantam Sarvato-mukham
Nri-sinham Bhishanam Bhadram ' Mrityu-mrityum Namany Aham


Namas Te Nara-sinhaya ' Prahlada-hlada-dayine
Hiranya-kashipor Vaksah- ' Shila-tanka-nakhalaye 
Ito Nri-sinhah Parato Nri-sinho ' Yato Yato Yami Tato Nri-sinhah
Bahir Nri-sinho Hridaye Nri-sinho ' Nri-sinham Adim Sharanam Prapadye
0:00
Maha Mantra
Shanti People
Hara Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hara Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Пока нет комментариев
оставить свой отзыв
Смотреть клип Читать текст песни Смотреть ноты
378
читай / пиши
комментарии
добавить в плейлист
все мантры