Bolo Krishna

Исполнитель: Shanti People
Прослушано996раз
Добавить в плейлист
Скачано119раз
3:57
0:00


Bolo Krishna Krishna

Похожие мантры

0:00
Maha Ganapati Mool Mantra
Shanti People
OoooommmOm shreem hreem kleem glowm
Gum ganapathaye
Vara varada sarvajanamay
Vashamanaya swahaOm Gam Ganapataey Namaha
0:00
Narasimha Maha Mantra
Shanti People
Ом Намо Бхагаватэ Нарасимхая

Ugram Viram Maha-vishnum ' Jvalantam Sarvato-mukham
Nri-sinham Bhishanam Bhadram ' Mrityu-mrityum Namany Aham


Namas Te Nara-sinhaya ' Prahlada-hlada-dayine
Hiranya-kashipor Vaksah- ' Shila-tanka-nakhalaye 
Ito Nri-sinhah Parato Nri-sinho ' Yato Yato Yami Tato Nri-sinhah
Bahir Nri-sinho Hridaye Nri-sinho ' Nri-sinham Adim Sharanam Prapadye
0:00
Maha Mantra
Shanti People
Hara Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hara Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Пока нет комментариев
оставить свой отзыв
Смотреть клип Читать текст песни Смотреть ноты
378
читай / пиши
комментарии
добавить в плейлист
все мантры